Informace pro nové zájemce - obsazenost

Sdělení pro nové zájemce k datu 6. 1. 2022: aktuálně nepřijímám nové klienty z důvodu naplněné kapacity. V případě uvolněných termínů budu konkrétní data uvádět zde na stránkách vždy začátkem kalendářního měsíce. Děkuji za pochopení....

NOVINKA V HRAZENÍ LOGOPEDICKÉ PÉČE

Od 1. 11. 2021 je má ambulance klinické logopedie smluvním pracovištěm pojišťoven ČPZP (205) a RBP (213). Klienti těchto pojišťoven již nemusí terapii hradit, hradí ji jejich zdravotní pojišťovna. Pokud jste změnili pojišťovnu, prosím o aktualizaci údajů. Změna pojišťovny je možná s podáním žádosti do 31.3.2022, s platností od 1.7.2022....

K aktuální epidemiologické situaci

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci žádám klienty, aby se omluvili z terapie, pokud trpí příznaky respiračního onemocnění...

Dobrý den,

jmenuji se Alena Plešková a jsem klinický logoped.

V roce 2008 jsem zakončila magisterské studium oboru logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci státní závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie, speciální pedagogiky a psychologie…

Obraťte se na mě

V ambulanci přijímám do péče klienty jakéhokoliv věku s jakýmkoliv narušením komunikačních schopností.

Logopedická péče je podepřena kvalitní diagnostikou narušené komunikační schopnosti, na jejímž základě je vypracován individuální terapeutický plán pro každého klienta. Pro docílení nejlepších výsledků stanovené terapie je důležitá každodenní příprava klienta dle instrukcí logopeda..

Nejčastější diagnózy, se kterými se na nás obracíte.