Informace pro nové zájemce - obsazenost

Sdělení pro nové zájemce k datu 2.5.2022: prosím nové zájemce o logopedii, aby mne kontaktovali emailem, ve kterém uvedou základní iniciály (jméno potenciálního klienta, věk, logopedické potíže, telefonní kontakt, pojišťovna), zapíšu si Vás do pořadníku a v případě uvolnění termínu Vás budu kontaktovat. Děkuji za pochopení....

Možnost logopedie ONLINE

Vážení zájemci o logopedii, kolegyně, klinická logopedka, nabízí logopedické vedení online, bližší informace na webu www.naselogopedka.webnode.cz ...

NOVINKA V HRAZENÍ LOGOPEDICKÉ PÉČE

K datu 1. 2. 2022 je mé zdravotnické zařízení ve smluvním vztahu s pojišťovnami ČPZP (205), RBP (213), VoZP (201) a VZP (111). Klienti ostatních pojišťoven si terapie hradí dle platného ceníku....

K aktuální epidemiologické situaci

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci žádám klienty, aby se omluvili z terapie, pokud trpí příznaky respiračního onemocnění...

Dobrý den,

jmenuji se Alena Plešková a jsem klinický logoped.

V roce 2008 jsem zakončila magisterské studium oboru logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci státní závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie, speciální pedagogiky a psychologie…

Obraťte se na mě

V ambulanci přijímám do péče klienty jakéhokoliv věku s jakýmkoliv narušením komunikačních schopností.

Logopedická péče je podepřena kvalitní diagnostikou narušené komunikační schopnosti, na jejímž základě je vypracován individuální terapeutický plán pro každého klienta. Pro docílení nejlepších výsledků stanovené terapie je důležitá každodenní příprava klienta dle instrukcí logopeda..

Nejčastější diagnózy, se kterými se na nás obracíte.