Informace pro nové zájemce - obsazenost

Aktualizace k 19.12.2023: nové klienty aktuálně čerpám pouze z pořadníku, který mám pozastaven pro další zájemce. Pokud jste u mne v pořadníku zapsáni, prosím, vyčkejte, zcela jistě se Vám ozvu, až budu moci. Pokud jste si v mezidobí našli jiného logopeda, prosím o informaci (ideálně emailem nebo SMS), abych mohla pořadník aktualizovat, děkuji! Pokud máte zájem o radu stran řečového vývoje nebo stavu řeči, prosím, konzultujte emailem....

Možnost logopedie ONLINE

Vážení zájemci o logopedii, kolegyně, klinická logopedka, nabízí logopedické vedení online, bližší informace na webu www.naselogopedka.webnode.cz ...

Adresář pracovišť

Přehledný souhrn ambulancí klinické logopedie naleznete na stránkách www.klinickalogopedie.cz v sekci Pro veřejnost - Adresář logopedických pracovišť, je rozdělen dle krajů. https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-pracovist&kraj=81 Ať se Vám daří!...

Hrazení logopedické péče

K datu 1. 2. 2022 je mé zdravotnické zařízení ve smluvním vztahu s pojišťovnami ČPZP (205), RBP (213), VoZP (201) a VZP (111). Klienti ostatních pojišťoven si terapie hradí dle platného ceníku....

Prosba k dodržení bezinfekčnosti pracoviště

Vzhledem ke snaze o udržení bezinfekčnosti pracoviště žádám klienty, aby se omluvili z terapie, pokud trpí příznaky respiračního onemocnění. Klienti klinické logopedie sdílí čekárnu s pacienty dětské neurologie a dětské psychiatrie, všechny tyto ambulance se snaží udržet bezinfekční prostředí a zaručit tím zdraví pro své klienty, prosím, dodržujte tato pravidla, abyste neohrozili zdraví ostatních. Děkuji za pochopení....

Dobrý den,

jmenuji se Alena Plešková a jsem klinický logoped.

V roce 2008 jsem zakončila magisterské studium oboru logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci státní závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie, speciální pedagogiky a psychologie…

Obraťte se na mě

V ambulanci přijímám do péče klienty jakéhokoliv věku s jakýmkoliv narušením komunikačních schopností.

Logopedická péče je podepřena kvalitní diagnostikou narušené komunikační schopnosti, na jejímž základě je vypracován individuální terapeutický plán pro každého klienta. Pro docílení nejlepších výsledků stanovené terapie je důležitá každodenní příprava klienta dle instrukcí logopeda..

Nejčastější diagnózy, se kterými se na nás obracíte.