Informace pro nové zájemce - obsazenost

Od září 2021 mohu nabídnout ještě pár volných termínů pro nové zájemce o logopedickou péči - volné termíny mám však již jen v dopoledních hodinách. Věnujte, prosím, pozornost faktu, že nejsem ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami a nahlédněte do ceníku služeb. Děkuji za pochopení....

Prázdninová ordinační doba

Změna ordinační doby během prázdnin...

Nově vzniklá ambulance klinické logopedie v Ostravě – Martinově

V nově vzniklé ambulanci klinické logopedie v Ostravě – Martinově nabízím služby dětem a dospělým klientům s narušenou komunikační schopností...

K aktuální epidemiologické situaci

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci žádám klienty, aby se omluvili z terapie, pokud trpí příznaky respiračního onemocnění...

Dobrý den,

jmenuji se Alena Plešková a jsem klinický logoped.

V roce 2008 jsem zakončila magisterské studium oboru logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci státní závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie, speciální pedagogiky a psychologie…

Obraťte se na mě

V ambulanci přijímám do péče klienty jakéhokoliv věku s jakýmkoliv narušením komunikačních schopností.

Logopedická péče je podepřena kvalitní diagnostikou narušené komunikační schopnosti, na jejímž základě je vypracován individuální terapeutický plán pro každého klienta. Pro docílení nejlepších výsledků stanovené terapie je důležitá každodenní příprava klienta dle instrukcí logopeda..

Nejčastější diagnózy, se kterými se na nás obracíte.