Ceník služeb

Potřebnou délku terapií určuje klinický logoped, frekvenci terapií je možné individuálně přizpůsobit Vašim potřebám a možnostem.

Vzhledem k tomu, že ambulance klinické logopedie není aktuálně ve smluvním vztahu s pojišťovnami, terapie probíhají za přímou platbu v hotovosti.

Ceník platný od 1. 10. 2020

Komplexní logopedické vyšetření 600 Kč
(60 min – vstupní vyšetření, zahrnuje anamnestický rozhovor, logopedickou diagnostiku, zhodnocení stavu, sestavení terapeutického plánu a vypracování odborné zprávy, která bude předána při příští terapii)
Individuální logopedická terapie 30 minut 300 Kč
Individuální logopedická terapie 45 minut 450 Kč
Logopedické vyšetření pro studium na SŠ, VŠ 300 Kč
Vypracování logopedické zprávy na žádost rodičů a školských zařízení 250 Kč
Finanční náhrada za neomluvenou terapii (alespoň 24 hodin předem) 250 Kč
Skype hovor 30 minut 250 Kč
(v případě nutnosti distanční terapie)

Prosím, respektujte domluvené termíny terapie – v případě Vaší absence bez předchozí omluvy požaduji finanční náhradu ve výši 250 Kč.

Terapii považuji za omluvenou, pokud mne budete kontaktovat telefonicky, mailem, SMS zprávou alespoň 24 hodin před naplánovaným termínem.