Ceník služeb

Potřebnou délku terapií určuje klinický logoped, frekvenci terapií je možné individuálně přizpůsobit Vašim potřebám a možnostem.

Má ambulance klinické logopedie je smluvním zdravotnickým zařízením pojišťoven ČPZP (205), RBP (213), VoZP (201) a VZP (111). Klienti těchto pojišťoven již nemusí terapii hradit, hradí ji jejich zdravotní pojišťovna.

Pokud jste změnili pojišťovnu, prosím o aktualizaci údajů.

Změna pojišťovny je možná na příslušné pobočce zdravotní pojišťovny s podáním žádosti do 31.3.2023, s platností od 1.7.2023.

Klienti ostatních pojišťoven si terapii hradí v hotovosti dle platného ceníku.

Ceník platný od 1. 3. 2023

Komplexní logopedické vyšetření 1000 Kč
(60 min – vstupní vyšetření, zahrnuje anamnestický rozhovor, logopedickou diagnostiku, zhodnocení stavu, sestavení terapeutického plánu a vypracování odborné zprávy, která bude předána při příští terapii)
Individuální logopedická terapie 30 minut 400 Kč
Individuální logopedická terapie 45 minut 500 Kč
Logopedické vyšetření pro studium na SŠ, VŠ 300 Kč
Vypracování logopedické zprávy na žádost rodičů a školských zařízení 250 Kč
Finanční náhrada za neomluvenou terapii (alespoň 24 hodin předem) 250 Kč
Skype hovor 30 minut 250 Kč
(v případě nutnosti distanční terapie)

Prosím, respektujte domluvené termíny terapie – v případě Vaší absence bez předchozí omluvy požaduji finanční náhradu ve výši 250 Kč.

Terapii považuji za omluvenou, pokud mne budete kontaktovat telefonicky, mailem, SMS zprávou alespoň 24 hodin před naplánovaným termínem.