Informace pro nové zájemce – obsazenost

Aktualizace k 1.11.2022: nyní nemám kapacitu pro nové klienty, bohužel ani do pořadníku. Pokud budu pořadník pro nové zájemce opět otevírat, vyvěsím tuto infomaci na webových stránkách, děkuji.

Pokud máte zájem o radu stran řečového vývoje nebo stavu řeči, prosím, konzultujte emailem.