FAQ - Nejčastěji kladené dotazy

 • V jakém věku mohu do ambulance klinické logopedie přijít?

  Dospělí klienti v jakémkoliv věku, když pociťují nedostatky v komunikaci. Dětští klienti co nejdříve, tedy pokud má rodič či lékař pocit, že ve vývoji řeči neprobíhá vše tak, jak má. Zejména doporučuji neodkladnou návštěvu v případě neplynulostí v projevu, také v případě, pokud dítě nereaguje na oslovení, nezaujmou ho běžné podněty, nesdílí s Vámi pozornost. Pokud máte pocit, že dítě nerozumí Vašim pokynům a nevykoná je, objednejte se do ambulance klinické logopedie. Slabá slovní zásoba ve třech letech, případně výrazně nesrozumitelná mluva, je také indikací k včasné terapii.

 • Co budu k první návštěvě v ambulanci potřebovat?

  Klienti zdravotních pojišťoven 213 (Revírní bratrská pojišťovna) a 205 (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna) potřebují přinést ke vstupnímu vyšetření žádanku na logopedickou péči, kartičku zdravotní pojišťovny a případně odborné zprávy lékařů a odborníků, jejichž péče může s obtížemi v řeči souviset (zpráva od neurologa, psychiatra, foniatra, klinického psychologa, zpráva z pedagogicko-psychologické poradny, ze speciálně-pedagogického centra).

  Klienti ostatních pojišťoven nepotřebují žádanku od lékaře, ale prosím o nahlédnutí do odborných zpráv, pokud již nějaké máte a s komunikací souvisí. Vzhledem k tomu, že Vaše návštěva nebude hrazena pojišťovnou, budete potřebovat hotovost k platbě terapie.

 • Jak často budu/budeme na logopedii docházet?

  Optimální doba pro nácvik nových dovedností je 14 dní. Pokud byste však měli zájem o intenzivnější terapii, můžeme se domluvit dle kapacitních možností.

 • Jak dlouho budu/budeme na logopedii docházet?

  Doba vyvození, fixace a automatizace naučených dovedností je různá. Záleží na kvalitě spolupráce s klientem, ještě důležitější je však každodenní domácí tréning. Pokud se nácviku nebudete věnovat každodenně, nebude terapie účinná. Zázraky, bohužel, nevykonávám.

 • Bude dítě v ambulanci s logopedem samo? Je nutná přítomnost rodiče?

  Rodič je velmi důležitou součástí terapeutického týmu. Vaše přítomnost na terapii je nutná z důvodu sledování způsobu práce s dítětem a pochopení instrukcí k domácímu tréningu. Bez přítomnosti rodiče nemá terapie smysl.