Dobrý den,

jmenuji se Alena Plešková a jsem klinický logoped.

V roce 2008 jsem zakončila magisterské studium oboru logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci státní závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie, speciální pedagogiky a psychologie.

V roce 2008 jsem nastoupila jako logoped v předatestační přípravě na pracoviště klinické logopedie v centru Ostravy, v roce 2011 jsem úspěšně složila atestační zkoušku a získala diplom o specializované způsobilosti v oblasti klinické logopedie.

V rámci předatestační přípravy i postgraduálního vzdělávání jsem absolvovala řadu odborných kurzů, školení a stáží.

Systém celoživotního vzdělávání mi i nadále umožňuje doplňovat vzdělání o novinky v oboru, které rozšiřují mé odborné znalosti.

V roce 2020 jsem založila nové soukromé pracoviště klinické logopedie v Ostravě – Martinově a těším se na spolupráci s Vámi – novými i stávajícími klienty, protože každý klient mi svou individualitou zpestřuje již tak kreativní práci. Věřím, že společně udaný směr cesty nás dovede k úspěšnému cíli!

Odborný profil

 • Leden 2012

  Asociace klinických logopedů ČR

  Zvláštní kvalifikace pro úhradu výkonů K3

 • Listopad 2011

  Ministerstvo zdravotnictví České republiky

  Atestační zkouška

 • 2004 - 2008

  Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta

  Katedra speciální pedagogiky
  Studijní obor: Logopedie
  SZZ: Logopedie, Surdopedie, Psychologie, Speciální pedagogika

Profesní praxe

 • Září 2008 – prosinec 2020

  Klinická logopedie – Jirousková s.r.o., Ostrava

  Pozice:

  • logoped v předatestační přípravě (2008-2011)
  • klinický logoped (2011-2013)
  • klinický logoped (listopad 2019 – prosinec 2020)

Kurzy, odborné semináře, konference:

 • VIII. afaziologické sympozium
 • Palatolalie
 • Konference – Mezinárodní den porozumění koktavosti
 • Neurogenní poruchy řeči a hlasu
 • Reedukace hlasu u funkčních hlasových poruch
 • Klinická neurologie pro klinické logopedy
 • Afaziologie A – základy klinické afaziologie
 • Afaziologie B – kognitivně-neuropsychologický přístup
 • Dyslalie
 • Neurogenní poruchy u dospělých
 • Vady a poruchy sluchu
 • Vývojová dysfázie
 • A- incipientní koktavost
 • B – fixovaná koktavost
 • Dysfagie: etiologie, diagnostika, terapie
 • Vyšetřovací testy v klinické logopedii
 • Afázie I.
 • Afázie II.
 • XVIII. Celostátní konference asociace klinických logopedů ČR
 • C – chronická koktavost
 • Technika sluchadel, FM systémy, další kompenzační pomůcky
 • Aspekty vysokého věku v poruchách komunikace – etiologie, diagnostika a terapie
 • 10. Mezinárodní den porozumění koktavosti v ČR
 • X. afaziologické sympozium
 • XXI. Celostátní konference asociace klinických logopedů ČR
 • Narušení zvukové roviny řeči, diagnostika a terapie
 • IV. klinicko-logopedické sympozium
 • Laheyovej model vývinu reči
 • XXVII. Celostátní konference asociace klinických logopedů ČR
 • VII. Moravskoslezský logopedický den
 • Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra I.
 • Primární progresivní afázie
 • CERTIFIKOVANÝ KURZ Základní kurz Bazální stimulace
 • Primární progresivní afázie
 • Kognitivní poruchy
 • Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra II.
 • Elektivní mutismus