Možnost logopedie ONLINE

Vážení zájemci o logopedii, kolegyně, klinická logopedka, nabízí logopedické vedení online, bližší informace na webu www.naselogopedka.webnode.cz

Mgr. Šárka Horehleďová má dlouholetou logopedickou praxi a spolupráci s ní mohu jen doporučit.

Informace pro nové zájemce – obsazenost

Aktualizace k 1.11.2022: nyní nemám kapacitu pro nové klienty, bohužel ani do pořadníku. Pokud budu pořadník pro nové zájemce opět otevírat, vyvěsím tuto infomaci na webových stránkách, děkuji.

Pokud máte zájem o radu stran řečového vývoje nebo stavu řeči, prosím, konzultujte emailem.

K aktuální epidemiologické situaci

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci žádám klienty, aby se omluvili z terapie, pokud trpí příznaky respiračního onemocnění.

V ambulanci pracuji s ochrannými štíty, klient dostane štít k zapůjčení po dobu terapie. Prosím rodiče dětí, případně doprovod dospělých klientů, aby měli nasazené roušky po dobu doprovodu na terapii.

Vstup do budovy Medic Office je umožněn pouze se zakrytím dýchacích cest rouškou.

Děkuji za pochopení.