Informace pro nové zájemce – obsazenost

Sdělení pro nové zájemce k datu 21. 9. 2021:

Mohu ještě nabídnout pár volných termínů pro nové zájemce o logopedickou péči – volné termíny mám však již jen v dopoledních hodinách.

Věnujte, prosím, pozornost faktu, že nejsem ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami a nahlédněte do ceníku služeb.

Děkuji za pochopení.

Prázdninová ordinační doba

Ordinační doba o prázdninách:

1. 7. – 12. 7. 2021

30. 7. – 5. 8. 2021

Děkuji za pochopení a přeji hezké léto.

Nově vzniklá ambulance klinické logopedie v Ostravě – Martinově

V nově vzniklé ambulanci klinické logopedie v Ostravě – Martinově nabízím služby dětem a dospělým klientům s narušenou komunikační schopností.

Věřím, že společně najdeme cestu, jak předcházet, zmírnit či zcela eliminovat potíže v oblasti komunikace, kvůli kterým jste mě vyhledali.

K aktuální epidemiologické situaci

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci žádám klienty, aby se omluvili z terapie, pokud trpí příznaky respiračního onemocnění.

V ambulanci pracuji s ochrannými štíty, klient dostane štít k zapůjčení po dobu terapie. Prosím rodiče dětí, případně doprovod dospělých klientů, aby měli nasazené roušky po dobu doprovodu na terapii.

Vstup do budovy Medic Office je umožněn pouze se zakrytím dýchacích cest rouškou.

Děkuji za pochopení.