Informace pro nové zájemce – obsazenost

Sdělení pro nové zájemce k datu 6. 1. 2022: aktuálně nepřijímám nové klienty z důvodu naplněné kapacity. V případě uvolněných termínů budu konkrétní data uvádět zde na stránkách vždy začátkem kalendářního měsíce.

Děkuji za pochopení.

Nově vzniklá ambulance klinické logopedie v Ostravě – Martinově

V nově vzniklé ambulanci klinické logopedie v Ostravě – Martinově nabízím služby dětem a dospělým klientům s narušenou komunikační schopností.

Věřím, že společně najdeme cestu, jak předcházet, zmírnit či zcela eliminovat potíže v oblasti komunikace, kvůli kterým jste mě vyhledali.

K aktuální epidemiologické situaci

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci žádám klienty, aby se omluvili z terapie, pokud trpí příznaky respiračního onemocnění.

V ambulanci pracuji s ochrannými štíty, klient dostane štít k zapůjčení po dobu terapie. Prosím rodiče dětí, případně doprovod dospělých klientů, aby měli nasazené roušky po dobu doprovodu na terapii.

Vstup do budovy Medic Office je umožněn pouze se zakrytím dýchacích cest rouškou.

Děkuji za pochopení.