Nově vzniklá ambulance klinické logopedie v Ostravě – Martinově

V nově vzniklé ambulanci klinické logopedie v Ostravě – Martinově nabízím služby dětem a dospělým klientům s narušenou komunikační schopností.

Věřím, že společně najdeme cestu, jak předcházet, zmírnit či zcela eliminovat potíže v oblasti komunikace, kvůli kterým jste mě vyhledali.